De la crida inicial de
Federico Mayor Zaragoza

El segle XXI es troba enfront d'un procés de "globalització" que, mitjançant acords, fusions i treball conjunt de xarxes internacionals de grans empreses financeres, industrials i de serveis influeix sobre la resta del món. Aquesta situació planteja la necessitat que un altre actor principal del context internacional, l'anomenada "societat civil", s'articuli globalment a fi d'incidir en els grans temes de l'agenda mundial que l'afecten quotidianament. És per això que totes les veus han d'unir-se de manera que atenyin la magnitud apropiada per ser escoltades, i fer possible la interacció que afavoreixi la presència del "sentit humà" a l'acció política, social, cultural i econòmica.

L'objectiu primer és unir i federar esforços, construir ponts de diàleg i comunicació entre institucions nacionals i internacionals, la preocupació fonamental dels quals sigui la de treballar per la pau, el desenvolupament endogen, la dignitat i els drets humans. ONG, institucions acadèmiques, artístiques, professionals i humanitàries, coordinades en defensa d'aquests grans principis, podrien aconseguir un diàleg favorable que pugui jugar un paper rellevant a l'escenari mundial.

Pretén ésser una xarxa de xarxes, una organització d'organitzacions, on tots junts però diversos teixeixin estructures i espais d'opinió i de trobada que permetin treballar per la defensa dels valors i principis que sostenen la vida en democràcia, i atènyer així un veritable desenvolupament humà a escala planetària, que garanteixi l'harmonia amb la natura i la diversitat cultural.

Federico Mayor Zaragoza
President de la Fundación Cultura de Paz
Octubre 2000

A l'entorn de la Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), sota la direcció del president de la iniciativa, Federico Mayor Zaragoza, es va constituir el Secretariat, dirigit per Manuel Manonelles i Tarragó. Adreça: Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Girona 29, Ed. Nexus II 08034 Barcelona, Espanya; Tel: 34/93 413 77 73; Fax: 34/ 93 413 77 77; E-mail: info@ubuntu.upc.edu.